شفیعی: «پاریاو» شهردار جدید کیاکلا شد

شفیعی: «پاریاو» شهردار جدید کیاکلا شد

“رمضان پاریاو “با کسب پنج رای اعضای اسلامی شورای شهر، به عنوان شهردار کیاکلا انتخاب شد. به گزارش تیتر شمال؛ رئیس شورای شهر کیاکلا با بیان اینکه برای انتخاب شهردار با ۱۶ نفر مصاحبه شده است، افزود: طرح ها و برنامه های مختلف توسط نامزدها دریافت شد و در نهایت رمضان پاریاو با ۵ رای