کمبود داروی درمان قارچ سیاه در مازندران

کمبود داروی درمان قارچ سیاه در مازندران

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: کمبود داروی درمان قارچ سیاه مختص مازندران نیست و در کل کشور دچار کمبود هستیم. به گزارش تیتر شمال؛ محمدرضا شیران در ارتباط با کمبود داروی درمانی قارچ سیاه و مشکلاتی که بسیاری از همراهان بیمار برای تهیه این دارو دارند، اظهار کرد: تامین این دارو