پشت پرده افزایش قیمت برنج در بازار عمده‌فروشی مازندران

پشت پرده افزایش قیمت برنج در بازار عمده‌فروشی مازندران

آگاهان بازار برنج مازندران افزایش قیمت برنج در شالیکوبی‌های این استان را ناشی از التهاب دو هفته اخیر در بازار ارز و افزایش قیمت برنج خارجی می‌دانند و معتقدند که این وضعیت شوک به بازار برنج مازندران بوده که ممکن است در صورت تداوم به قفل شدن این بازار بینجامد. به گزارش تیتر شمال؛ خرید