اقامت مسافران در مازندران از ۱۲ میلیون نفر گذشت

اقامت مسافران در مازندران از ۱۲ میلیون نفر گذشت

به گزارش تیترشمال؛ مهدی اسحاقی در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بیش از ۱۲ میلیون و ۱۷۲ هزار مسافر نوروزی از ۲۳ اسفند تا ۱۱ فروردین در استان اقامت کردند، افزود: در این مدت هزار و ۲۴۱ فقره نظارت بهداشتی از اماکن و تأسیسات گردشگری صورت گرفته است. وی با عنوان اینکه