افتخارات رسانه‌ای 

 • کسب رتبه اول بخش مصاحبه در نخستین جشنواره استانی منابع طبیعی و رسانه- ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱

 

 • کسب رتبه اول بخش مصاحبه در چهارمین جشنواره استانی ابوذر مازندران- ۳ اسفندماه ۱۴۰۱
 • کسب رتبه دوم بخش گزارش خبری در چهارمین جشنواره استانی ابوذر مازندران- ۳ اسفندماه ۱۴۰۱
 • کسب رتبه سوم بخش تیتر در چهارمین جشنواره استانی ابوذر مازندران- ۳ اسفندماه ۱۴۰۱

 

 

 • کسب رتبه دوم بخش تیتر در نخستین جشنواره ملی جوانی جمعیت-۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱

 

 

 • کسب رتبه نخست بخش مصاحبه در پنجمین اشکواره استانی حسینی- ۷ مهرماه ۱۴۰۱

 

 • کسب رتبه سوم بخش مصاحبه در نخستین جشنواره بین المللی ملت امام حسین(ع)- ۱۲ خردادماه ۱۴۰۱

 

-کسب رتبه دوم بخش تیتر در نخستین جشنواره منطقه ای مطبوعات استان‌های شمالی کشور(مازندران، گلستان و گیلان)-۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

 

 • کسب رتبه سوم بخش مصاحبه در چهارمین اشکواره استانی حسینی- ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰

 

 • کسب رتبه سوم بخش گزارش در جشنواره استانی رسانه و کرونا- ۹ تیرماه ۱۴۰۰

 

 • کسب رتبه سوم بخش گزارش در جشنواره استانی کارزار رسانه و اعتیاد-۴ مهرماه ۱۴۰۰

 

 

 • کسب رتبه دوم بخش مصاحبه در نخستین  جشنواره ملی «کتاب خوان و رسانه»-۱۷ مردادماه ۱۴۰۰

 

 

 • کسب رتبه سوم بخش خبر در چهارمین جشنواره ملی مطبوعات و رسانه آیات-۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

 

 • کسب رتبه اول(برگزیده) نخستین جشنواره استانی «باهم در خانه» ارشاد مازندران-۱۸ اسفندماه ۱۳۹۹

 

 • کسب رتبه سوم بخش سوژه در هشتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری مازندران-۱۳ خردادماه ۱۳۹۹

 

 

 • کسب رتبه دوم بخش خبر در دومین جشنواره استانی ابوذر مازندران-۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹
 • کسب رتبه سوم بخش تیتر در دومین جشنواره استانی ابوذر مازندران-۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹

 

 

 

 • کسب رتبه سوم بخش یادداشت در نخستین جشنواره استانی فرشتگان نجات-۲۲ بهمن ۱۳۹۹

 

 

 • تجلیل در جشنواره ملی مطبوعاتی «رسا»-داور بخش رسانه-۲۵ تیرماه ۱۳۹۹

 

 • کسبه رتبه دوم بخش خبر در پنجمبن جشنواره ملی ابوذر – ۷ بهمن ۱۳۹۸

 

 • کسب رتبه نخست بخش خبر در نخستین جشنواره ابوذر مازندران – ۲۷بهمن ۱۳۹۸

 

 • شایسته تقدیر بخش گزارش خبری در نخستین جشنواره منطقه‌ای (مازندران، گیلان و گلستان)  رسانه و خزر- ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

 

 • کسب رتبه نخست بخش گزارش در هفتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری مازندران-۲۱ مردادماه ۱۳۹۷
 • شایسته تقدیر در بخش تیتر در هفتمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری مازندران-۲۱ مردادماه ۱۳۹۷

 

به زودی بروزرسانی می شود…