دست رد یزدانی و عموزاد به دعوت روس‌ها

دست رد یزدانی و عموزاد به دعوت روس‌ها

با وجود دعوت روس‌ها از دو قهرمان کشتی ایران برای رویارویی با آرتور نایفونوف و حاجی مراد رشیداف، حسن یزدانی و رحمان عموزاد در این مسابقه شرکت نخواهند کرد.

برنامه توسعه اقتصادی متناسب با سند چشم انداز و طرح آمایش باشد

برنامه توسعه اقتصادی متناسب با سند چشم انداز و طرح آمایش باشد

استاندار مازندران با بیان اینکه ایجاد انبارها و مرکز دپوی کالاهای اساسی، استقرار صنایع تبدیلی باید مورد توجه وزارت صمت، کشاورزی و بنادر استان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: برنامه توسعه اقتصادی باید متناسب با سند چشم انداز و طرح آمایش باشد.