۲۵۰۰ خانه مسافر بدون مجوز، ابرچالش امنیتی رامسر

۲۵۰۰ خانه مسافر بدون مجوز، ابرچالش امنیتی رامسر

اعضای کارگروه بررسی وضعیت مناطق شناسی شده دارای آسیب‌های اجتماعی رامسر بر این باورند که فارغ از تمامی معضلات این مناطق ، وجود بیش از ۲۵۰۰ خانه مسافر ثبت نشده بستر همه نوع آسیب و جرم در گردشگرپذیرترین شهرستان مازندران است که باید اقدام فوری برای رفع این معضل اندیشیده شود.

بیم‌ها و امیدها پیرامون مرمت هتل قدیم رامسر

بیم‌ها و امیدها پیرامون مرمت هتل قدیم رامسر

بنیاد مستضعفان مرمت هتل قدیم تاریخی رامسر را آغاز کرده است، اقدامی که کارشناسان میراث فرهنگی آن را خبری خوش برای تاریخ این شهر عنوان می کنند، اما از طرف دیگر نسبت به ابهام پیرامون بود و نبود طرح جامع مرمت برای نجات بخشی این اثر تاریخی و آسیب‌های احتمالی در روند مرمت هشدار می‌دهند.