شکوائیه مشترک ۱۳ روستای نکا به دادستان مرکز مازندران از دست مازوت‌!

شکوائیه مشترک ۱۳ روستای نکا به دادستان مرکز مازندران از دست مازوت‌!

ساکنان اطراف نیروگاه شهیدسلیمی نکا، بارها و بارها به آسیبی که ذرات باقیمانده از سوخت مازوت بر سلامت و محصولات کشاورزی‌شان وارد می‌کند، اعتراض کرده‌اند، ولی راه به جایی نبرده‌اند؛ اما این بار شکایت‌شان را مکتوب و ممهور به شوراهای ۱۳ روستای همجوار این نیروگاه کرده‌اند و راهی دفتر دادستان مرکز استان کرده‌اند تا شاید او بتواند دادشان را از مازوت بستاند.

آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در نکا

آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در نکا

استاندار مازندران با بیان اینکه تأمین مسکن ملی از سیاست‌های دولت است، گفت: از ۵۳ هزار واحد مسکن ملی در سطح استان مازندران چهار هزار واحد مربوط به شهرستان نکا است که فاز اولیه این طرح در قالب ۵۰۰ واحد آغاز به کار کرد. ‎

واکنش مدیرکل محیط زیست مازندران به مازوت‌سوزی در نیروگاه نکا

واکنش مدیرکل محیط زیست مازندران به مازوت‌سوزی در نیروگاه نکا

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در خصوص آلودگی هوای ناشی از مصرف مازوت در نیروگاه شهید سلیمی نکا در سالهای اخیر، اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در راستای حذف کامل مصرف مازوت در نیروگاه را تشریح کرد.