کارآمدی دولت سیزدهم با ایجاد تغییرات اساسی در حوزه سیاست خارجی/ کارنامه موفق رئیسی در تولد دیپلماسی اقتصادی، پیمان شانگهای و تأمین واکسن

کارآمدی دولت سیزدهم با ایجاد تغییرات اساسی در حوزه سیاست خارجی/ کارنامه موفق رئیسی در تولد دیپلماسی اقتصادی، پیمان شانگهای و تأمین واکسن

کارشناس علوم سیاسی گفت: سیاست خارجی در دولت آقای رئیسی یک تحرک تازه‌ای پیدا کرد و سیاست موثر در روابط بین‌الملل در حال انجام است و در واقع در حال انجام یک سیاست الهام‌بخش در جهان اسلام هستند که همه این موارد بر مبنای سه گانه امنیت از موضع اقتدار، صلح از موضع قدرت و