سرپرست فرمانداری سوادکوه شمالی معرفی شد

سرپرست فرمانداری سوادکوه شمالی معرفی شد

علی پیرفلک با حکم سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران به عنوان سرپرست فرمانداری سوادکوه شمالی منصوب و امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری با حضور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار معرفی شد.