لزوم برجسته‌سازی بازار ماهی‌فروشان و برنج به‌عنوان نشان اقتصادی فریدونکنار/گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم با یک‌صدایی ممکن می‌شود

لزوم برجسته‌سازی بازار ماهی‌فروشان و برنج به‌عنوان نشان اقتصادی فریدونکنار/گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم با یک‌صدایی ممکن می‌شود

استاندار مازندران با بیان اینکه باید بازار ماهی‌فروشان و برنج فریدونکنار و دیگر ظرفیت‌ها به عنوان نشان اقتصادی و اشتغال آفرین برجسته شود؛ گفت: برای گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم این دیار و توسعه و شکوفایی فریدونکنار یک‌صدایی نخبگان اجتناب ناپذیر است.