افزایش تعداد موالید مازندران برای نخستین بار طی یک دهه اخیر

افزایش تعداد موالید مازندران برای نخستین بار طی یک دهه اخیر

به گزارش تیتر شمال؛ عباس علی‌پور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از افزایش میزان فرزندآوری برای نخستین‌بار طی ۱۰ سال گذشته در شهرهای استان خبر داد. وی افزود: تا خرداد ۱۴۰۲، حدود ۴۹۰ هزار زن همسردار از نظر ناباروری در حوزه بهداشت غربالگری شدند که ۱۰هزار و ۵۱۸ زوج نابارور شناسایی شدند، ۵ هزار و