نقش افکار عمومی و رسانه‌ها در مدیریت مصرف برق

نقش افکار عمومی و رسانه‌ها در مدیریت مصرف برق

به گزارش تیتر شمال؛ در حالی یکم تا هفتم تیرماه هر سال، بعنوان هفته مدیریت مصرف نامگذاری با شعار «آرامش برای همه در دمای آسایش» نامگذاری شده است که سومین روز از این هفته مصادف با شنبه سوم تیرماه به نام مدیریت مصرف برق و افکار عمومی و رسانه نامگذاری شده است؛ بر این اساس در