۱۹۵ هزار فعال صنفی مازندران در خطر محرومیت

۱۹۵ هزار فعال صنفی مازندران در خطر محرومیت

به گزارش تیتر شمال؛ در حالی براساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود که بر اساس آخرین آمار منتشر