خزر پا پس می‌کشد

خزر پا پس می‌کشد

به گزارش تیتر شمال؛ مجتبی قربانی- اسکله چوبی کاملا از آب بیرون مانده، زیر ستون‌های اسکله، خبری از خزر نیست؛ دیگر دست موج های خزر به پای ستون‌های اسکله‌های دریایی نمی‌رسد و گویی، دریا هر روز از ما دورتر و دورتر می‌شود… پسروی خزر، اتفاق تازه‌ای نیست و سال‌هاست که شروع آن در سایه بی توجهی به این اتفاق آغاز