بودجه مصوب نمایندگان به دلیل تبعیض و عدم نظارت به مسیر دیگری رفت!

بودجه مصوب نمایندگان به دلیل تبعیض و عدم نظارت به مسیر دیگری رفت!

به گزارش تیتر شمال؛ مهدی سعادتی بیشه سری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: سپاس از ملت بزرگ، تمدن ساز، آرمانگرا و ولایت مدار؛ نسلی که خار چشم دشمنان هستد و با حضوری متفاوت و بسیار گسترده همانند 13 آبان و 22 بمن 1401 و در روز آزادی