نقش موثر رسانه‌ها در تبیین روز جهانی قدس

نقش موثر رسانه‌ها در تبیین روز جهانی قدس

به گزارش تیتر شمال؛ عبدالمهدی حق شناس در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه روز جهانی قدس یادگار بزرگ امام خمینی (ره) بوده و به‌ عنوان مساله اول جهان اسلام محسوب می شود، اظهار کرد: موضوع قدس پرداختن به هویت اسلامی ملت های مسلمان است و یک روز عادی و مراسم تکراری نیست. وی خاطرنشان