درخواست خبرنگاران مازندران برای اعزام به غزه

درخواست خبرنگاران مازندران برای اعزام به غزه

به گزارش تیتر شمال؛ عبدالمهدی حق‌شناس در گفتگو با خبرنگاران بیان اینکه هر روز خبرنگاران در سطح تمامی شهرستان‌ها برای اعزام به غزه با کانون‌ها تماس می‌گیرند، اظهار داشت: درخواست خبرنگاران و عکاسان خبری مازندرانی برای اعزام به غزه بسیار زیاد شده است. وی با تاکید بر اینکه احساسات همکاران را درک می‌کنیم و خود را