حوادث رانندگی یکی از سه عامل اول بروز مرگ و میر در ایران

حوادث رانندگی یکی از سه عامل اول بروز مرگ و میر در ایران

به گزارش تیتر شمال؛ حسن جهانیان گفت :روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی را می‌توان فرصتی برای تأمل در مورد چگونگی نجات جان میلیون‌ها نفر از این حوادث دانست. وی خاطرنشان ساخت :تصادفات جاده‌ای برای برخی خانواده‌ها تداعی کننده خاطرات تلخی است که بر اثر آن عزیزان خود را از دست داده‌اند. یاد این روز نه تنها