بازگشت رنگ قرمز و نارنجی به نقشه کرونایی مازندران/بستری‌ها افزایش یافت

بازگشت رنگ قرمز و نارنجی به نقشه کرونایی مازندران/بستری‌ها افزایش یافت

به گزارش تیترشمال؛ بر اساس آخرین اطلاع رسانی رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف کشور از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، یک شهرستان مازندران در وضعیت قرمز کرونایی، یک شهرستان در وضعیت نارنجی، ۵ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۵ شهرستان استان هم در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش شهرستان

۷ شهرستان مازندران در وضعیت زرد کرونا

۷ شهرستان مازندران در وضعیت زرد کرونا

به گزارش تیتر شمال؛ بر اساس آخرین اطلاع رسانی رنگ بندی کرونایی مناطق کشور از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تعداد شهر‌های قرمز و نارنجی همانند هفته گذشته در استان مازندران صفر بوده ولی تعداد مناطق با وضعیت آبی به ۱۵ شهرستان کاهش یافت و تعداد مناطق با وضعیت زرد کرونایی به ۷

بازگشت رنگ نارنجی به نقشه کرونایی مازندران/۲۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند

بازگشت رنگ نارنجی به نقشه کرونایی مازندران/۲۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند

به گزارش تیتر شمال؛ بر اساس آخرین اطلاع رسانی رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف کشور از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، یک شهرستان مازندران در وضعیت نارنجی کرونایی، یک شهرستان در وضعیت زرد و ۲۰ شهرستان استان هم در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش شهرستان سوادکوه در وضعیت نارنجی

۱۶ شهرستان آبی و ۶ شهرستان در وضعیت زرد کرونایی

۱۶ شهرستان آبی و ۶ شهرستان در وضعیت زرد کرونایی

به گزارش تیتر شمال؛ براساس آخرین اطلاع‌رسانی رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف کشور از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در استان مازندران همانند هفته های گذشته صفر بوده و تعداد مناطق با وضعیت آبی به ۱۶ شهرستان افزایش یافت و مناطق زرد به ۶ شهرستان شامل

۱۳ شهرستان مازندران در وضعیت زرد کرونایی/تعداد بیماران بدحال تک‌رقمی شد

۱۳ شهرستان مازندران در وضعیت زرد کرونایی/تعداد بیماران بدحال تک‌رقمی شد

به گزارش تیترشمال؛ بر اساس آخرین اطلاع رسانی رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف کشور از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از ۶ آبان ماه، ۱۳ شهرستان مازندران در وضعیت زرد کرونایی و ۹ شهرستان استان هم در وضعیت آبی قرار دارند. شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندورود، ساری، قائمشهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی،