تداوم تلفات ناشی از شیوع طاعون نشخوارکننده در غرب مازندران نیازمند چاره‌اندیشی

تداوم تلفات ناشی از شیوع طاعون نشخوارکننده در غرب مازندران نیازمند چاره‌اندیشی

به گزارش تیترشمال؛ شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک برای نخستین بار ۱۷ مهرماه سال گذشته با مشاهده تعدادی لاشه از گونه کل و بز وحشی در منطقه شکار ممنوع طالقان استان البرز که هم مرز با مازندران است، رسانه ای شد و در آن زمان مسوولان محیط زیست مازندران ورود این بیماری به استان را تایید و