مقابل تخلفات چشم‌پوشی نمی‌کنیم

مقابل تخلفات چشم‌پوشی نمی‌کنیم

به گزارش تیترشمال؛ حسن بابایی‌کشتلی در مجمع ناظران مردمی دیوان محاسبات استان که با حضور بیش از یکصد عضو این مجموعه مردم‌پایه از سراسر استان در مجتمع شهید بهشتی فرح آباد ساری برگزار شد با اشاره به ساختار دیوان محاسبات مازندران برای نظارت بر دستگاه‌ها اجرایی و شرکت‌های دولتی اظهار کرد: دیوان محاسبات با عمری