تشکیل تیم‌های بازرسی نامحسوس برای ارزیابی مدیران‌کل مازندران

تشکیل تیم‌های بازرسی نامحسوس برای ارزیابی مدیران‌کل مازندران

به گزارش تیتر شمال؛ روح‌الله سلگی در جریان ملاقات مردمی در استانداری مازندران اظهار کرد: تسهیل امور و تامین حقوق مردم در دستگاه‌ها وظیفه خطیر و محوری مدیران است. وی با اشاره به مراجعه گسترده مردم به دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: چرخه معیوب اداری و بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی نگران کننده است. معاون سیاسی، امنیتی