اعلام جرم دادستان قائم‌شهر برای یکی از نامزدهای انتخاباتی

اعلام جرم دادستان قائم‌شهر برای یکی از نامزدهای انتخاباتی

به گزارش تیتر شمال؛ فیلم کوتاهی روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده است که علی نیازی، ‌دادستان شهرستان قائمشهر به همراه چند تن از اعضای هیات نظارت با حضور در ستادهای انتخاباتی نامزدها، بازدید و سرکشی هایی از یک ستاد انتخاباتی داشت که موارد تخلف احتمالی را به اعضای ستاد گوشزد کند اما طرفداران یک نامزد