خبرنگاران مازندرانی خواستار برگزاری مجمع عمومی خانه مطبوعات شدند

خبرنگاران مازندرانی خواستار برگزاری مجمع عمومی خانه مطبوعات شدند

به گزارش تیتر شمال؛ جمع کثیری از خبرنگاران مازندرانی با جمع‌آوری امضا، خواستار محقق شدن مطالبه قانونی‌شان که همان برگزاری مجمع عمومی حضوری است، شدند و از متولیان امر خواستند قبل از برگزاری انتخابات خانه مطبوعات، این مجمع برگزار و هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات ضمن ارائه عملکردشان، به شبهات و سوالات خبرنگاران پاسخ دهند. در

مطالبه از رئیس جمهور؛ توقف اجرای پروژه میانکاله و ارزیابی دقیق‌‌تر استقرار صنایع در استان‌های شمالی

مطالبه از رئیس جمهور؛ توقف اجرای پروژه میانکاله و ارزیابی دقیق‌‌تر استقرار صنایع در استان‌های شمالی

به گزارش تیتر شمال؛ اجرای پروژه پتروشیمی در میانکاله سر و صدای زیادی را از دو سال پیش در استان و حتی کشور ایجاد کرده است و موافقان و مخالفان نیز به بیان نظرات خود را رسانه‌ها و جمع‌های مختلف پرداختند در آخرین اظهارنظر رسمی رئیس سازمان محیط زیست مخالفت خود را نسبت به این پروژه