جابجایی بیش از ۴۰۷ هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی مازندران

جابجایی بیش از ۴۰۷ هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی مازندران

به گزارش تیتر شمال؛ عیسی خادمی اظهار داشت: این میزان جابجایی مسافر در قالب ۹۰ هزار ۴۵ سفر انجام که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۳۶ درصدی سفر هستیم. وی تصریح کرد: سیاست این اداره کل، جابجایی ایمن و آسان مسافران است و در این راستا نظارت مضاعفی بر نحوه عملکرد شرکت ها و ناوگان