قفسه‌ها در انتظار کتاب/با این قیمت‌ها دست کسی به جیبش نمی‌رود!

قفسه‌ها در انتظار کتاب/با این قیمت‌ها دست کسی به جیبش نمی‌رود!

به گزارش تیتر شمال؛ کاغذ از مواد اولیه صنعت نشر است؛ کاغذی که اگر نباشد، هیچ مکتوبی به دست خریدار نمی‌رسد و هیچ اثری نام کتاب بر خود نمی‌گیرد. سریال گرانی کاغذ سال‌هاست بر سرِ کتاب و صنعت نشر سایه انداخته و هرازگاهی یک تکان اساسی به تن نحیف کتاب و کتاب‌خوانی می‌دهد. گرانی و افزایش