وجود یک‌هزار و 650 هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در ساری

وجود یک‌هزار و 650 هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در ساری

به گزارش تیترشمال؛ محمدعلی نوبخت فرماندار ساری در رویداد ترویج نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی فرسوده (بم سفیر نوسازی برای ایران قوی)، اظهار کرد: در بافت‌های فرسوده نه تنها فرسودگی کالبدی بلکه فرسودگی امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی نیز قابل رویت است. وی افزود:  تلاش ما در جهت بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده مبتنی بر