بررسی استخدام رسمی دهیاران مازندران در مجلس

بررسی استخدام رسمی دهیاران مازندران در مجلس

به گزارش تیتر شمال؛ کمال علیپورخنکداری امشب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دهیاران از قشر بی‌پناه هستند که امنیت شغلی آنها تضمین شده نیست، اظهار کرد: دهیاران به عنوان نیروهای وزارت کشور هستند اما به‌دلیل اینکه رسمی و استخدام نیستند، آینده شغلی آنها در خطر است. وی با اشاره به اینکه ناامن بودن شرایط شغلی دهیاران