تجهیز بیمارستان امام خمینی ساری تا ۱۰ روز دیگر به دستگاه سونوگرافی جدید

تجهیز بیمارستان امام خمینی ساری تا ۱۰ روز دیگر به دستگاه سونوگرافی جدید

به گزارش تیتر شمال؛ نبود تجهیزات و امکانات اولیه آن هم در بیمارستان مرکز استان که نامش به‌عنوان بیمارستان مرجع یاد شد و البته در کنار کارهای درمانی بحث آموزش را در دستور کار قرار دارد، جای سوال دارد. موضوع مهم اینکه حتی در معاینه اولیه سه‌شنبه شب در یکی از بخش‌ها پزشک مربوطه با خرابی تجهیزات