نبود پایانه توسعه صادرات مستقل تا لزوم تجاری‌سازی صنایع‌دستی مازندران

نبود پایانه توسعه صادرات مستقل تا لزوم تجاری‌سازی صنایع‌دستی مازندران

به گزارش تیترشمال؛ حسین ایزدی در نشست کمیته تجاری‌سازی و صادرات صنایع‌دستی که در سالن اجتماعات اداره‌کل برگزار شد با بیان اینکه آنچه که می‌تواند در عرصه صنعت به صنعت‌گران کمک کند بازار فروش و رونق صادرات صنایع‌دستی است، اظهارکرد: با توجه به تاکید استاندار مازندران باید برای حفظ کرامت هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی برنامه‌ریزی‌های