خط پروازی نجف – رامسر راه اندازی شد

خط پروازی نجف – رامسر راه اندازی شد

به گزارش تیتر شمال؛ راه اندازی خط پروازی نجف -رامسر بعد از گذشت ۵۰ سال را باید یکی از اقدامات دولت سیزدهم در مازندران با مدیریت استاندار برشمرد که با انجام این کار توسعه و رونق اقتصادی را برای مردم رامسر به ارمغان آورده است. یکی از شهروندان رامسر در این راستا؛ گفت: راه اندازی فرودگاه بین