آمادگی ۲۴ ساعته سازمان پسماند برای ساماندهی خاک و نخاله‌های ساختمانی

آمادگی ۲۴ ساعته سازمان پسماند برای ساماندهی خاک و نخاله‌های ساختمانی

به گزارش تیتر شمال؛  مجید مزنگی رئیس سازمان مدیریت پسماند اعلام کرد: به استناد ماده ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماند و حکم دادستانی، تخلیه زباله، خاک و نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهر، جرم محسوب شده و جریمه، توقیف خودرو و بازداشت متخلف را به همراه خواهد داشت. وی افزود: واحد خاک و نخاله و امور عمرانی