توقیف ۱۰۱۳ خودرو و کاهش ۵۰ درصدی قتل در طرح نوروزی پلیس

توقیف ۱۰۱۳ خودرو و کاهش ۵۰ درصدی قتل در طرح نوروزی پلیس

به گزارش تیترشمال؛ سردار حسن مفخمی‌شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  امسال اجرای طرح نوروزی در دو حوزه راه  با حضور مسئولان ملی انتظامی همراه با رزمایش در استان از ۲۴ اسفند  آغاز و در حوزه امنیت از ۲۹ اسفند با حضور مسئولان ملی آغاز و انجام شد. وی افزود: ۵۲۰ واحد