سوخت‌گیری با کارت هوشمند در ۱۰ جایگاه منطقه‌ ساری

سوخت‌گیری با کارت هوشمند در ۱۰ جایگاه منطقه‌ ساری

به گزارش تیتر شمال؛ با مدیریت و کار جهادی گروه‌های فنی منطقه ساری هزار و ۹۵۲ نازل از ۱۴۳جایگاه‌ها عرضه سوخت به مدار سوخت‌رسانی برگشت. از ابتدای اختلال سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با تلاش بی‌وقفه ۱۵ گروه‌ فنی و تخصصی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری از لحظه وقوع بحران تا کنون ۱۴۳جایگاه وبالغ بر هزار