تامین اعتبار 1000 میلیاردی پروژه‌های گذر از تنش آبی مازندران

تامین اعتبار 1000 میلیاردی پروژه‌های گذر از تنش آبی مازندران

به گزارش تیتر شمال؛ در نشست سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران با مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور و بر اساس تفاهم صورت گرفته، مقرر شد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه های گذر از تنش آبی در مازندران تامین شود. ‎ اتابک جعفری لور مدیر عامل شرکت آبفا کشور در این خصوص، یادآور شد: این نشست که به