فریدونکنار؛ بهشت یا جهنم پرندگان؟

فریدونکنار؛ بهشت یا جهنم پرندگان؟

به گزارش تیتر شمال؛ سابقه فعالیت بازار فروش پرندگان شکار شده در فریدونکنار به دهه های قبل برمی گردد که در آن بازار ۲۴ “سماک” (فروشنده ماهی و پرنده) با برپا کردن ۱۲ تخت رسمی عرضه پرندگان شکار شده را انجام می دادند. زمان فعالیت این بازار همواره طی ماه‌های آبان و آذر و همزمان با