خرید تضمینی ۱۳۰۰ تُن سویا از کشاورزان مازندرانی

خرید تضمینی ۱۳۰۰ تُن سویا از کشاورزان مازندرانی

به گزارش تیتر شمال؛ عباسعلی وفایی‌نژاد در بازدید از روند عملیات خرید تضمینی دانه روغنی سویا در مراکز خرید استان بر ضرورت دقت در فرایند خرید تضمینی از جمله هوادهی و جابجایی مناسب محصول خریداری شده به دلیل فسادپذیری محصول سویا تاکید کرد. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با توجه به آغاز عملیات خرید تضمینی