تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی مازندران ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی مازندران ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

به گزارش تیترشمال؛ فرج الله فتح الله پور روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: انباشت طرح های نیمه تمام عمرانی که از دولت های قبل به دولت سیزدهم به ارث رسیده یک چالش اساسی در مازندران است و امسال فرمانداری ها  منابع مالی را به سمت تکمیل طرح های دارای پیشرفت فیزیکی