برپایی نمایشگاه تخصصی صنایع دستی در هتل میزبان بابلسر

برپایی نمایشگاه تخصصی صنایع دستی در هتل میزبان بابلسر

به گزارش تیترشمال؛ صادق برزگر با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی های صورت گرفته 21 بازارچه صنایع دستی و سوغات در شهرستان های استان مازندران دایر شد، اظهارداشت: با توجه به وعده های داده شده 4 بازارچه و نمایشگاه صنایع دستی و سوغات به صورت ملی در شهرهای نوشهر، بابلسر، نور و آمل راه اندازی