اجرای عملیات شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی ۱۱۰۰ کیلومتر از حاشیه راه‌های مازندران

اجرای عملیات شانه سازی و اصلاح شیب شیروانی ۱۱۰۰ کیلومتر از حاشیه راه‌های مازندران

به گزارش تیتر شمال؛ حسن جهانیان بر اهمیت ایمن سازی حریم و حاشیه راه ها در کاهش تصادفات جاده‌ای تأکید کرد و خاطر نشان ساخت:ایجاد فضایی مناسب در حاشیه راه ها برای رانندگان از جمله اقداماتی است که در کاهش تلفات ناشی از خروج خودرو از جاده و واژگونی موثر بوده ، از این رو عملیات اصلاح شیب