امید آمد/میزبانی مازندران از درنای مهاجر 14 ساله شد

امید آمد/میزبانی مازندران از درنای مهاجر 14 ساله شد

به گزارش تیترشمال؛ درنای امید هر ساله از زیستگاه زادآوری خود در سیبری از مسیر روسیه،  قزاقستان  وآذربایجان به تالاب بین المللی فریدونکنار در مازندران مهاجرت ‌و حدود چهار ماه از سال را با تغذیه در محدوده دامگاه‌های سنتی از باران و سرخرود و فریدونکنار زمستانگذرانی می‌کند. اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران با کمک جوامع